การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
12th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณธนกฤติ เมธีวงศ์
แผนก: เจ้าของธุรกิจ
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: สิงหาคม 2554
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(27)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: หจก. เอ ดีไซน์ เซ็นเตอร์
สถานที่ตั้งบริษัท: 969/26 ถ. รอบเมือง หมากแข้ง เมือง 41000
ประเทศ/เขต: ไทย, อุดรธานี
ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์
ประเภทธุรกิจ: Business Service (transportation, finance, travel, Ads, etc)
ข้อมูลโรงงาน
Copyright ©2023, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.