ม่านปรับแสง


ม่านปรับแสง

  • ม่านปรับแสง

    ม่านปรับแสง

    ตัวใบม่านว่างตัวในแนวตั้งมีขนาดมาตรฐาน 89 มม. ชนิดของใบม่านมีหลายหลายชนิดสามารถเลือกนำมาทำเป็นตัวใบได้ทั้ง ใบใยสังเคราะห์ ใบทึบแสง

Copyright ©2023, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.